shop.arganmemari.com

برنامه فیزیکی بیمارستان، پاورپوینت

 هم خرید کن هم اطلاعاتتو بفروش

عنوان پاورپوینت : برنامه فیزیکی بیمارستان

 

این پاورپوینت در مجموع شامل 25 اسلاید مختص به ارائه به همراه 2صفحه تبلیغات می باشد.

 

فهرست مطالب:

-        دیاگرام فضایی: فرمت: ppt

-        آزمایشگاه:

ریز فضاها

ابعاد

-        آنژیو گروفی

 ریز فضاها به همراه ابعاد

-        بانک خوت

-        سردخانه

ریزفضاهای سرد خانه به همراه اندازه

-        رخشویخانه

ریز فضاهای رخشویخانه + ابعاد فضاها

-        بخش CCU:

فضاهای بخش CCU

ابعاد فضاهای بخش CCu

-        بخش ICU

ریز فضاهای بخش ICU به همراه ابعاد آن

-        بخش زنان و بخش مردان

فضاها بخش زنان و مردان

ابعاد استاندارد بخش زنان و مردان

-        بخش بازتوانی

فضاهای مورد نیاز بخش بازتوانی

ابعاد استاندار بخش ناتوانی

اتاق EECP  و فضاهای آن

سوله ورزشی به همراه فضاهای و ابعاد استاندارد آن

-        کلینیک

فضاهای مورد نیاز کلینیک

ابعاد استاندارد فضاهای کلینیک بیمارستان

ریز فضاهای بخش های کلینیک

-        اداری

فضاهای مورد نیاز بخش اداری بیمارستان

ابعاد استاندارد بخش اداری بیمارستان

-        رادیولوژی

ریزفضاهای بخش رادیولوژی

ابعاد فضاهای رادیولوژِی

فضاهای فسمت تاریخانه رادیولوژِی

-        اورژانس:

بخش فوریت: شامل ریز فضاهای بخش فوریت و ابعاد استاندارد آن

بخش بستری به همراه ریزفضاها و ابعاد استاندارد آن

-        بخش عمل

فضاهای مورد نیاز

ابعاد استاندارد اتاق عمل(بخش عمل)

-        بخش جراحی

ریز فضاهای بخش جراحی به همراه ابعاد آن

-        بخش آزمایشگاه

ریز فضاهای بخش آزمایشگاه

ابعاد استناندارد بخش آزمایشگاه بیمارستان

-        داروخانه:

ریز فضاهای داروخانه

ابعاد فضاهای مورد نیاز بخش داروخانه

-        مهدکودک

فضاهای مورد نیاز مهدکودک بیمارستان

-        ابعاد استاندارد اتاق های بیمارستان

-        ابعاد و اندازه استاندار تخت های مورد نیاز بیمارستان

-        منابع

 

در صورت بروز هرگونه مشکل در دانلود و یا فایل از طریق راه های ارتباطی با ما در تماس باشید.


  هم خرید کن هم اطلاعاتتو بفروش

بازگشت به همین صفحه