shop.arganmemari.com

برنامه فیزیکی مجتمع مسکونی، پاورپوینت

 

عنوان پاورپوینت : برنامه فیزیکی مجتمع مسکونی

 

این پاورپوینت در مجموع شامل 75 اسلاید مختص به ارائه به همراه 2صفحه تبلیغات می باشد.

 

فهرست مطالب:

1.     برنامه فیزیکی مجتمع مسکونی

2.     بیان مسئله

3.     اهداف پروژه

4.     سازمان عملکردی

5.     مبانی نظری عام طرح

6.     بیان هدف کلی

7.     عوامل موثر بر بررسي وضيعت مسكن :

  استفاده كنندگان

منابعي كه در وضع مسكن مورد بررسي ، دخيل است

فعاليت ها

پيامدها

8.     روابط همسايگي

9.     گونه هاي مسكن:

آپارتمانهاي مرتفع

برج در فضاي سبز

آپارتمانهاي متراكم بدون آسانسور

آپارتمانهاي داراي دسترسي مستقيم

خانه هاي حياط دار

خانه هاي متصل

10.  محيط كالبدي :

شرايط مناسب زيست

دسترسي به فضاي باز –  فضاي بازي کودکان

تفکيک مسير عبور پياده از سواره

و... تا 11 مورد به همراه توضیحات

11. ضوابط و استانداردها

u     1- ضوابط و استانداردهاي ساختمان هاي مسكوني تراکم کم

-    تراکم متوسط :

-    تراکم زیاد

-   حیاط

-    پله فرار و آسانسور

-     پخي

- پيش آمدگي ساختماني در گذرها

-    رعايت محدوديت ارتفاع

-    پارکينگ

-    ضوابط ساختماني مجتمع هاي مسکوني

-     ضوابط و مقررات تراکم و بلند مرتبه سازي

11.   مسيرهاي نجات الزامي وتعداد لازم براي هرساختمان

12.  تعیین جمعیت هدف

13.  گروه سنی زیر دبستان

14.  گروه سنی 7-12 سال

15.  گروه سنی 12-20 سال

16.  گروه سنی 20-30 سال

17.  گروه سنی 30 -50 سال

18.  درصد پیشنهادي برای سطوح عملکردی یک واحد مسکونی  :

19.  عرصه ها

20.  طرح جامع برنامه فیزیکی: ورودی، سالن چند منظوره و...

21.  سرانه ها

 

بیان مسئله

هرج و مرج گریبانگر محیط زندگی ما و نارضایتی ای که سهم مردم از زندگی در چنین محیطی است. یک مسئله مهم معماری است.

با وجود دخالت عوامل متعدد در ایجاد مشکلات امروزی نمی توان نقش معماران را نادیده گرفت چرا که این گروه به عنوان طراحان چگونگی صحنه زندگی روزمره سایر ادمها را رقم می زنند. در واقع می توان بخشی از این معضلات که ناشی ازنحوه تفکر طراحان و معماران نسبت به مردم و خواسته های ایشان و نیزچگونگی پاسخ گویی به این خواسته ها در طرح های معمارانه دانست.

 

دراین میان توجه به روابط میان انسان و محیط زندگی او و دستیابی به اصولی برای تامین رضایت وی موجب شکل گیری شاخه ای از روانشناسی  بنام روانشناسی محیطی گشته و در واقع اختلافی میان طراحان و روانشناسان با هدف طرح محیطی مطلوب برای زندگی افراد حاصل شده است.

 

رویکردهای جدید برنامه ریزی و طراحی مسکن متکی به الگوهای جامع بین رشته ای است.   این رویکردها که در دهه های اخیر در کشورهای مختلف جهان مورد توجه بوده اند .به هماهنگی جنبه های انسانی و محیطی طراحی اهمیت بیشتری داده اند از سوی دیگر مشکلات زندگی در شهرهای بزرگ استفاده از مجموعه های متراکم تر ویا برنامه ریزی  وطراحی هماهنگ  را اجتناب ناپذیر ساخته است. توجه به عوامل انسانی موثر در برنامه ریزی طراحی می تواند زندگی در مجموعه های مسکونی را ارتقا بخشد.

 

معماران و طراحان شهری امروزه توجه ویژه ای به شناخت روان شناسانه رفتارهای انسانی دارند زیرا این گونه رفتارها با محیط کالبدی ارتباط تنگاتنگی دارند انچه  روانشناسی محیطی را از سایر شاخه های روانشناسی مجزا میسازد همانا بررسی ارتباط رفتارهای متکی بر روان انسان ومحیط کالبدی است لذا توجه طراحان به بررسی روانشناختی فضاهای طراحی شده پیوندی ناگسستنی بین روان شناسان محیطی و انها ایجاد کرده است. روانشناسان محیطی نیز خود را ملزم به پژوهش در رفتار انسان در محیط روزمره اش ساخته اند تا بتوانند تاثیرات محیط کالبدی را به گونه ای مستقیم و غیر مستقیم بر رفتار انسان بررسی نمایند.

 

دهه های اخیر به دلیل تغییر در ویژگیهای جمعیتی- اجتماعی و نگرشهای فرهنگی تنوع فراینده ای را در بازار مسکن شاهد بوده که تاثیر زیادی در شکل گیری مجموعه های مسکونی داشته است. تجربه نشان داده است که طبقه بندی های ساده جمعیتی برای مشخص کردن گونه های مورد نیاز مسکن به ساخت ترکیبی یکنواخت  از مجموعه های مسکونی منجر می شود که باسخگوی نیاز دامنه وسیع استفاده کنندگان از مسکن نمی باشد.مجموعه های مسکونی جدید باید پاسخگوی  دامنه متنوع تری از گروههای  با شیوه های متفاوت زندگی در شهرهای مختلف کشور باشند تنها توجه به تنوع عوامل انسانی موثر و تحقق در سنت سکونت مردم در شهرهای مختلف می تواند به روشن شدن نیازها و تدوین الگوهای مسکن یاری رساند.

 

در صورت بروز هر گونه مشکلی از طریق راه های ارتباطی با ما در ارتباط باشید

بازگشت به همین صفحه