shop.arganmemari.com

پاورپوینت اطلاعات کامل بیمارستان

پاورپوینت تحلیل و بررسی کامل بیمارستان

در این مطلب از مرجع پاورپوینت معماری ارگان، به موضوع بیمارستان پرداختیم و آن را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار دادیم

پاورپوینت تحلیل و بررسی بیمارستان در قالب 105 اسلاید پاورپوینت (البته 4 صفحه از آن فاقد مطالب مربوط می باشد)  با توضیحات و تصاویر کامل به تحلیل و بررسی بیمارستان میپردازد.

 

فهرست مطالب پاورپوینت اطلاعات کامل بیمارستان :

 

تعریف بیمارستان

تاریخچه بیمارستان : ایران و جهان

بیمارستانهای اروپاییان در ایران

دسته بندي بیمارستانها

حوزه های بیمارستان

ریزفضاهای حوزه ها

نمونه موردی پلان

سلسله مراتب اتاق عمل

مشخصات اتاق همشبری و به هوش آمدن

مشخصات فضای ضدعفونی مرکزی

مشخصات اتاق ریکاوری

حوزه های درمانگاه

-        پرداخت به حوزه های درمانگاه

نمونه های چیدمان فضایی

جزئیات بخش های بستری ، زایمان و و و...

دسترسی ها

ویژگی های بخش زایمان ومراقبت از نوزادان

معرفی فضاهای اصلی از نظر عملکرد

بستری عمومی

نوزادان

ظوابط طراحی بخش اورژانس بیمارستان

بخش های پشتیبانی

دیاگرام استانداردهای فیزیکی فضاهای اورژانس : نحوه ارتباط با سایر قسمت ها

مراتب ورود و حرکت در اورژانس

چیدمان عملکردهای مختلف در بخش اورژانس: در دو نمونه متفاوت

مساحت کلی بخش

موقعیت مکانی و جغرافیایی

ویژگیهای ورودی اورژانس

پاراکلینیک

و

بیش از 50 سر فصل دیگر

 

توضیحاتی از چند سر فصل

بیمارستان تخصصی
بیمارستان هایی که در یک نوع بیماری و یک نوع درمان خاص تخصص دارند بیمارستان های تخصصی نامیده می شوند.امروزه معمولا بیمارستان های تخصصی به صورت بخشی از بیمارستان های عمومی درآمده اند.تغییر شرایط یا شیوه های درمان سبب کاهش یا حذف تعدادی از بیمارستان های تخصصی شده است.

فضای ضدعفونی مرکزی:
ضدعفونی تمام لوازم بیمارستان
نزدیک به بخش جراحی و مراقبت های ویژه قرار میگیرد.
ابعاد 40-120مترمربع.

داروخانه

درداروخانه ها فضای کار وتوزیع حداقل 25مترمربع درنظرگرفته می شود که شامل انبارخشک وسرد،اتاق لباس وفضای توزیع می شود.

 

مرجع پاورپوینت معماری ارگان


بازگشت به همین صفحه